Indien u geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging dient u dit schriftelijk te laten weten aan de secretaris tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtne­ming van een opzeg­termijn van 4 weken. (Statuten: art. 6 lid 2). Dit betekent dat u VOOR 1 SEPTEMBER van het jaar, voorafgaande aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn, moet opzeggen.

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum. Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.